جستجو
فارسی

کوآگلومترها

کوآگلومترها

مشاهده به عنوانن جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

کوآگلومتر تک کاناله 2201C

کوآگلومتر تک کاناله ساخت كمپاني Hiperion سيستم خوانش Photo electronic عدم تداخل نمونه هاي غير نرمال (Lipemic or Icteric) عدم تداخل حبابهاي هوا ناشي از اضافه كردن نمونه داراي سيستم open جهت استفاده از كيتهاي مختلف داراي جايگاه اينكوباسيون براي معرف هاي و نمونه ها مجهز به پرينتر داخلي ، صفحه نمايش بزرگ LCD TOUCH، كليدهاي ميانبر و توانايي نمايش نمودار قابليت انجام تست هاي, FIB, APTT, PT , D-DIMER كليه فاكتورهاي انعفادي Protein S, Protein C و هپارين & LMW HMW قابليت ذخيره اطلاعات و نمودارها به صورت خودكار
تومان

کوآگلومتر دو کاناله 2202

کوآگلومتر دو کاناله ساخت کمپاني Hiperion کوآگلومتر مکانيسم لخته شدن يا هموستاز را اندازه ميگيرد و براي تعيين نقايص تشکيل لخته که در اختلال عملکرد کبد و هموفيلي ديده ميشود به کار ميرود همچنين اثر برخي از داروها مثل هپارين /ضد انعقادهاي خوراکي وعوامل ضد پلاکتي را سنجش ميکند. بسياري از تست‌هاي انعقادي مانند آزمايش‌هاي روزمره PT و PTT و اندازه‌گيري فيبرينوژن بر پايه زمان لخته شدن پلاسما صورت مي‌گيرد. دستگاه‌هاي کوآگولومتر، اتوماتيک و يا نيمه اتوماتيک هستند. در دستگاه‌هاي نيمه اتوماتيک نياز به اضافه کردن پلاسما و معرف‌هاي آزمايش توسط اپراتور به کووت دستگاه مي‌باشد و در يک زمان قادر به انجام يک تا دو تست است، در حاليکه دستگاه‌هاي اتوماتيک داراي سيستم پيپتينگ (Pipetting) براي انتقال پلاسما و معرف‌هاست و همزمان چندين تست را مي‌تواند انجام‌ دهد. سيستم خوانش Photo electronic عدم تداخل نمونه هاي غير نرمال (Lipemic or Icteric) عدم تداخل حبابهاي هوا ناشي از اضافه كردن نمونه داراي سيستم open جهت استفاده از كيتهاي مختلف داراي جايگاه اينكوباسيون براي معرف هاي و نمونه ها مجهز به پرينتر داخلي ، صفحه نمايش بزرگ LCD TOUCH، كليدهاي ميانبر و توانايي نمايش نمودار قابليت انجام تست هاي, FIB, APTT, PT , D-DIMER كليه فاكتورهاي انعفادي Protein S, Protein C و هپارين & LMW HMW قابليت ذخيره اطلاعات و نمودارها به صورت خودكار
تومان

کوآگلومتر چهار کاناله 2204C

کوآگلومتر چهار کاناله دستگاه‌هاي کوآگولومتر، اتوماتيک و يا نيمه اتوماتيک هستند. در دستگاه‌هاي نيمه اتوماتيک نياز به اضافه کردن پلاسما و معرف‌هاي آزمايش توسط اپراتور به کووت دستگاه مي‌باشد و در يک زمان قادر به انجام يک تا دو تست است، در حاليکه دستگاه‌هاي اتوماتيک داراي سيستم پيپتينگ (Pipetting) براي انتقال پلاسما و معرف‌هاست و همزمان چندين تست را مي‌تواند انجام‌ دهد سيستم خوانش Photo electronic عدم تداخل نمونه هاي غير نرمال (Lipemic or Icteric) عدم تداخل حبابهاي هوا ناشي از اضافه كردن نمونه داراي سيستم open جهت استفاده از كيتهاي مختلف داراي جايگاه اينكوباسيون براي معرف هاي و نمونه ها مجهز به پرينتر داخلي ، صفحه نمايش بزرگ LCD TOUCH، كليدهاي ميانبر و توانايي نمايش نمودار قابليت انجام تست هاي, FIB, APTT, PT , D-DIMER كليه فاكتورهاي انعفادي Protein S, Protein C و هپارين & LMW HMW قابليت ذخيره اطلاعات و نمودارها به صورت خودكار
تومان